İstanbul Müzik Akademisi

Ses Oluşumu

Ses Oluşumu

Şarkı söylemeye başlamadan önce ses oluşumu nu bilmek sesin nasıl meydana geldiğini anlamak, şan eğitimi boyunca yanlış anlamalara ve vücudumuza zarar verebilecek hatalı davranışlara engel olacaktır.
Boğazımızın önünde havayı ciğerlere ileten soluk borusu, onun daha arkasında ise gıda maddelerini mideye ileten yemek borusu vardır. Soluk borusunun üst noktasında gırtlak da denilen larenks yer almaktadır. Kıkırdak dokulu larenks ses tellerini de kapsayan bir yapıdadır. Ses telleri adem elması olarak adlandırılan çıkıntının iki cm alt kısmına denk gelir. Ses telleri hareketli organlardır.

Nefes alıp verirken yanlara açılan ses telleri konuşur ya da şarkı söylerken birbirlerine yaklaşıp ayrılırlar. Sesin oluşması için ciğerlerden gelen havaya ihtiyaç vardır. Akciğerlerin ittirdiği hava ses tellerinin arasından geçerken sesin oluşmasını sağlar. Sesin oluşumunda akciğer ler, ses telleri, ağız ve burun boşlukları, dil ve dudaklar ın yanı sıra diyafram önemli bir etkiye sahiptir. Şarkı söyleme sırasında ses telleri büyük bir hızla titreşir.

Ses kalitesi ses tellerinin doğru pozisyon içinde olması ve ses tellerine diyafram vasıtası ile yeterli havayı gönderebilmekle ortaya çıkar. İyi şarkı söyleme hatta doğru konuşma ses telleri ile buluşan havanın kontrol edilmesi ile mümkündür. Dolayısı ile ne kadar iyi şarkı söylediğiniz bu havayı ne oranda kontrol edebildiğiniz ile de alakalıdır. Şan derslerinin temeli bu kontrol üzerine kuruludur. Bu kontrolü yapmayı beceren kişi çok iyi şarkı söylemeyi de başaracaktır.

Şan Dersi